Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Levent ERTUNA

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

İletişim

leventertuna@sakarya.edu.tr

+90 (264) 2953286

7-BİLDİRİLER :
1 FER SEVAL, YILDIZ SEVİLAY, DEBBAĞ MURAT, UYSAL İBRAHİM, ERTUNA LEVENT, CIRIK İLKER, GENÇ ESMA, GÜRER MELİH DERYA, KUZGUN YASEMİN, KARADENİZ DERYA, KARATAŞ FATİH, PEHLİVAN HÜLYA - Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Başarı Testi Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - Türkçe - 2023
2 FER SEVAL, KARADENİZ DERYA, KUZGUN YASEMİN, KARATAŞ FATİH, YILDIZ SEVİLAY, DEBBAĞ MURAT, GÜRER MELİH DERYA, UYSAL İBRAHİM, ERTUNA LEVENT, CIRIK İLKER, GENÇ ESMA, PEHLİVAN HÜLYA - Yenilikçi Öğretim Tasarımında Paydaş Seslerini Yarı Yapılandırılmış Görüşmeyle Keşfetmek - Türkçe - 2023
3 ERTUNA LEVENT, BAHCİVAN OZAN, AVCI HAZAL, Kim Youngmee - Investigation of the Turkish Health Care Professionals’ (HCPs) Evaluation of the Unmet Needs of the Patients in Turkiye (Turkey) - İngilizce - 2023
4 FİDAN AHMET, ERTUNA LEVENT, KÖLEMEN ESRA BETÜL - Öğretmenler İçin Yeterlik ve Gereksinimlere Dayalı Mesleki Gelişimi Hayata Geçirme: Okulöncesinde Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Bir Değerlendirme - Türkçe - 2023
5 KELECİOĞLU HÜLYA, FER SEVAL, ÇOBANOĞLU AKTAN DERYA, KIBRISLIOĞLU NERMİN, UYSAL İBRAHİM, ERTUNA LEVENT, GELMEZ BURAKGAZİ SEVİNÇ, UYSAL FUNDA, ÖZDİYAR ÖZLENEN - Investigation of the effectiveness of Bologna process: Hacettepe University Education Faculty case - pp.84 - İngilizce - 2017
6 FER SEVAL,ÖZDİYAR ÖZLENEN,UYSAL FUNDA,GELMEZ BURAKGAZİ SEVİNÇ,ÇOBANOĞLU AKTAN DERYA,KIBRISLIOĞLU NERMİN,KELECİOĞLU HÜLYA,ERTUNA LEVENT,UYSAL İBRAHİM - Yükseköğretimde Bologna sürecinin etkililiği: Öğretim elemanları ve öğrenci görüşlerine dayalı nitel bir çalışma - pp.1796 - Türkçe - 2017
7 GÜZELLER CEM OKTAY, ERTUNA LEVENT - An investigation of students’ computer attitudes in PISA 2012 Turkey sampling - Türkçe - 2016
8 ERTUNA LEVENT,ERDEM BAŞAK,DOĞAN NURİ - Çoktan Seçmeli Testlerde Seçenek Ağırlıklandırma Yöntemlerinin Testin Faktör Yapısına Etkisinin İncelenmesi - Türkçe - 2016
9 ERTUNA LEVENT,GELBAL SELAHATTİN - An Application of Differential Item Functioning Analysis with Rasch Trees - İngilizce - 2016
10 ERTUNA LEVENT,UYSAL İBRAHİM,ERTAŞ FATMA GÜNEŞ,KELECİOĞLU HÜLYA - Different Methods Performances for DIF Based on the Ability Estimations - İngilizce - 2016
11 AKKUŞ RECAİ,FATMA ZEYNEP ONUR,ERTUNA LEVENT - Problem Çözme Sürecinde Yazma Etkinliklerinin Artışı İle Birlikte Gerekçelendirme Seviyelerindeki Değişim - Türkçe - 2010
12 AKKUŞ RECAİ,FATMA ZEYNEP ONUR,ERTUNA LEVENT - Öğrencilerin problem çözme sürecinde kullandıkları gerekçelendirme türleri ve seviyeleri - Türkçe - 2010
13 DURMUŞ SONER,AYTEKİN CAHİT,DURMAZ MALİK,ERTUNA LEVENT,ONUR FATMA ZEYNEP,ÖNALAN GÜZİDE,YILMAZ DÖNE AYCAN - İlköğretim Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Matematik Programı Hakkındaki Haberdarlık Durumları ve Uygulamadaki Yeterlikleri - Türkçe - 2010
1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Uyanik, GK; Ertuna, L; - Examination of Testlet Effect in Open-Ended Items - SAGE OPEN - Vol.12 - ISSN : 2158-2440 - DOI : 10.1177/21582440221079849 - JAN 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000765745500001
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Demir, S; Dusunceli, B; Ertuna, L; Colak, TS; - Determining the levels of Professional competence of counsellor candidates in Turkey - INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE ADVANCEMENT OF COUNSELLING - ISSN : 0165-0653 - DOI : 10.1007/s10447-022-09466-0 - - English - Early Access - 2022 - WOS:000779980400001
2 Uysal, I; Ertuna, L; Ertas, FG; Kelecioglu, H; - Performances Based on Ability Estimation of the Methods of Detecting Differential Item Functioning: A Simulation Study - JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD - Vol.10 - pp.133 - ISSN : 1309-6575 - DOI : 10.21031/epod.534312 - English - Article - 2019 - WOS:000473315900002
3 Fer, S; Kelecioglu, H; Aktan, DC; Burakgazi, SG; Ozdiyar, O; Uysal, F; Uysal, NK; Uysal, I; Ertuna, L; - A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process - YUKSEKOGRETIM DERGISI - Vol.9 - pp.234 - ISSN : 2146-796X - DOI : 10.2399/yod.18.037 - English - Article - 2019 - WOS:000481916800009
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Ertuna, L., Uçar, Z. - An Investigation of Elementary School 4-7th Grade Students' Ability to Link Equivalent Fractions' Symbolic and Graphical Representations* - Sakarya University Journal of Education - pp.613 - DOI : 10.19126/suje.992377 - eng - paper - 2021 - TRDizin
2 Uysal, İ., Fer, S., Çobanoğlu Aktan, D., Burakgazi̇, S., Keleci̇oğlu, H., Özdi̇yar, Ö., Uysal, N., Ertuna, L., Uysal, F. - A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process - Yükseköğretim Dergisi - pp.234 - ISSN : 2146-796X - DOI : 10.2399/yod.18.037 - eng - paper - 2019 - TRDizin
3 Güzeller, C. O.; Ertuna, L.; - An Investigation of Students’ Computer Attitudes in PISA 2012 Turkey Sampling. - Participatory Educational Research (PER) - pp.35-46 - DOI : http://dx.doi.org/10.17275/per.15.spi.2.5 - 2015
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Anıl, D.; Ertuna, L.; Uysal, İ.; - Türkiye'deki Araştırma Görevlilerinin Mesleki Sorunlarının İkili Karşılaştırma Yoluyla Ölçeklenmesi - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi - Vol.6(2) - pp.279-292 - 2015
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ertuna, L.; Gelbal, S.; - An application of differential item functioning analysis with Rasch Trees - 2016
2 Ertuna, L.; Uysal, İ.;Ertaş,G;Kelecioğlu,H; - Different Methods’ Performances for DIF Based On the Ability Estimations - 2016
3 Güzeller, C. O.; Ertuna, L.; - An Investigation of Students’ Computer Attitudes in PISA 2012 Turkey Sampling - 2015
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Akkuş, R.; Onur, F. Z.; Ertuna, L. - Problem Çözme Sürecinde Yazma Etkinliklerinin Artışı ile Birlikte Gerekçelendirme Seviyelerindeki Değişim - 2010
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Kelecioglu, H; Fer, S; Aktan, DC; Uysal, NK; Uysal, I; Ertuna, L; Burakgazi, SG; Uysal, F; Ozdiyar, O; - Investigation of the Effectiveness of Bologna Process: Hacettepe University Education Faculty Case - 2017
2 Erdem, B.; Ertuna, L.; Doğan, N.; - Çoktan Seçmeli Testlerde Seçenek Ağırlıklandırma Yöntemlerinin Testin Faktör Yapısına Etkisinin İncelenmesi. - 2016
3 Akkuş, R.; Onur, F. Z.; Ertuna, L. - Öğrencilerin Problem Çözme Sürecinde Kullandıkları Gerekçelendirme Türleri ve Seviyeleri - 2010
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 LEVENT ERTUNA - R PROGRAMLAMA DİLİYLE A’DAN Z’YE ÖLÇEK GELİŞTİRME - Nobel Akademik Yayıncılık - pp.29-58 - 2023
3.6-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Güzeller, C. O. (Ed); Ertuna, L.; - Herkes için çok değişkenli istatistik (Diskriminant Analizi) - Maya Akademi Yayınları - Vol.1 - 2016
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 GAP A - Vol.11000 - 2022-9-32-80 - 2022
2 GAP A - Vol.11000 - 2022-9-32-80 - 2022
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 SAGE Open - 2020
2 Educational Measurement: Issues and Practice - 2020
9.8-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Participatory Educational Research - 2020
9.10-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying - 2020
2 Sakarya University Journal of Education - 2020
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2020
4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2020
5 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi - 2020
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
2 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2019
3 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
4 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
5 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
6 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2019
7 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
8 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
9 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2019
10 KURUM DENEYİMİ - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2019
11 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2019
12 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2019
13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
14 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
15 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
16 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
17 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
18 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
19 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
20 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
14.2-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 The Effect of Termination Rules on Pretest Item Calibration Estimates in Online Calibration. - 2017-2018 - 2018
KİTAPLAR
Adım Adım Uygulamalı İstatistik
Herkes İçin Çok Değişkenli İstatistik (Genişletilmiş 2. Baskı)
Herkes İçin Çok Değişkenli İstatistik
MAKALELER
Examination of Testlet Effect in Open-Ended Items
Determining the levels of Professional competence of counsellor candidates in Turkey
An Investigation of Elementary School 4-7th Grade Students' Ability to Link Equivalent Fractions' Symbolic and Graphical Representations
A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process
Performances Based on Ability Estimation of the Methods of Detecting Differential Item Functioning: A Simulation Study
Türkiye’deki Araştırma Görevlilerinin Mesleki Sorunlarının İkili Karşılaştırma Yoluyla Ölçeklenmesi
An Investigation of Students’ Computer Attitudes in PISA 2012 Turkey Sampling
BİLDİRİLER
Yükseköğretimde Bologna Sürecinin Etkililiği: Öğretim Elemanları ve Öğrenci Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Çalışma
Investigation of the Effectiveness of Bologna Process: Hacettepe University Education Faculty Case
Çoktan Seçmeli Testlerde Seçenek Ağırlıklandırma Yöntemlerinin Testin Faktör Yapısına Etkisinin İncelenmesi
An Application of Differential Item Functioning Analysis with Rasch Trees
Different Methods Performances for DIF Based on the Ability Estimations
An investigation of students’ computer attitudes in PISA 2012 Turkey sampling
İlköğretim Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Matematik Programı Hakkındaki Haberdarlık Durumları ve Uygulamadaki Yeterlikleri
PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİN ARTIŞI İLE BİRLİKTE GEREKÇELENDİRME SEVİYELERİNDEKİ DEĞİŞİM
ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI GEREKÇELENDİRME TÜRLERİ VE SEVİYELERİ
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Programlarının Bologna Süreci Açısından Etkililiğinin Değerlendirilmesi
UZMANLIK ALANLARI
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme